התנועה הפמיניסטית בירושלים, "מאבק האחיות" (פרט), 1976