ארכיון ארגונים פמיניסטיים

אוסף זה מכיל מסמכים שונים מפעילות הארגונים. הוא כולל בתוכו ארגונים קיימים וארגונים שנסגרו והשאירו מאחוריהם את העדויות לפעילותן: 

 

 • 122 קלסרים. (60 עברית, 62 אנגלית) אוסף שדולת הנשים. מידע מאורגן לפי נושאים הכולל בתוכו חוברות, מידע ממקורות שונים.

 • אוסף התנועה הפמיניסטית בשנות ה-70 (דגש על הפעילות בחיפה).

 • אוסף "אשה לאשה": 30 שנות פעילות שוטף/פרוייקטים.

 • 3 קלסרים. אוסף קו חירום לנפגעות אלימות: 1990-2005.

 • 6 קופסאות אוסף בת-שלום (ירושלים).

 • 3 קופסאות אוסף בת-צפון.

 • קו הבריאות – תל-אביב.

 • אוסף ארגון קל"ף.

 • אוספים קטנים: נשים בשחור, אחותי, קואליצית נשים לשלום, מכון לחקר תקשורת ומשפחה ועוד.

 • אוסף הכנסים הפמיניסטיים.

 • אוסף מרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית, חיפה.